Falazás
Kitöltő falazat – TB-MAF
Egyszerűsített ellenőrzés túlnyomórészt szélterheléssel terhelt, nem teherhordó kitöltő falak esetében