Alapozás
Perem sávalap – FDR+
Az FDR+ alkalmazás olyan excentrikusan terhelt szélső sávalapok tervezését teszi lehetővé, amelyek mereven kapcsolódnak a vasbeton födémhez.