Falazott szerkezetek
Többszintes falazat – MWM+
Az MWM+ többszintes falak statikai stabilitásának ellenőrzésére alkalmas. A számítás magában foglalja az pincefalak stabilitásának ellenőrzését is.